Vijenac 438

Tema I

Posljednji ples

PRIČA I ALEGORIJA U DRAMI PUSTOLOV PRED VRATIMA MILANA BEGOVIĆA

Posljednji ples

Luc Gilleman – s engleskog prevela Marija Perica

Korektno režiran život

Kino u kazalištu, kino bez filma – Šimatovićeva filmska adaptacija Pustolova pred vratima

Korektno režiran život

Tomislav Šakić

Begovićev junak Sanjin

Begovićeva dramatizacija romana sanjin mihaila arcibaševa

Begovićev junak Sanjin

Boris Senker

Romanopisac u sjeni dramatičara

Kratak presjek Begovićeva romanesknog opusa

Romanopisac u sjeni dramatičara

Andrea Milanko

Pjesnik sretne ljubavi

Uz liriku Milana Begovića

Pjesnik sretne ljubavi

Slaven Jurić

Vijenac 438

438 - 16. prosinca 2010. | Arhiva

Klikni za povratak