Vijenac 421

Glazba

Orguljski tour de force

Integralna izvedba Bachovih skladbi za orgulje prvi put u Hrvatskoj

Orguljski tour de force

Miljenko Jelača

Gostovanje orkestra Romanske Švicarske u ciklusu Svijet glazbe

Vrhunska francuska tradicija

Jana Haluza

Rušenje predrasuda

Dva koncerta Zagrebačke filharmonije s kanadskom dirigenticom Keri-Lynn Wilson

Rušenje predrasuda

piše Jana Haluza

Bavljenje glazbom zahtijeva duhovnu osviještenost

RAZGOVOR: LJERKA OČIĆ, ORGULJAŠICA

Bavljenje glazbom zahtijeva duhovnu osviještenost

Razgovarala Mirta Špoljarić

Oduševljena publika izmamila Lacrimosu

Vrhunski nastup mladih Mostaraca s Mozartovim Requiemom u dubrovačkom Revelinu

Oduševljena publika izmamila Lacrimosu

Darko JUKA

GLAZBENI GLOBUS

Mirta Špoljarić

Užitak solo pjevanja

MLADI GLAZBENICI U MATICI HRVATSKOJ: NIKOLINA PINKO

Užitak solo pjevanja

Mirko Cvjetko

Postmodernistički art-rock-provokatori

GESAMTKUNST LAIBACH. Temelji 1980–1990, Ljubljana, Međunarodni grafički i likovni centar, travanj 2010.

Postmodernistički art-rock-provokatori

Snježana Samac

Vijenac 421

421 - 22. travnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak