Vijenac 364

Naslovnica

Konačno cjelina!

U povodu Dana Matice hrvatske i obilježavanja 166. godišnjice njezina osnutka, predstavljena su Sabrana djela Williama Shakespearea u prijevodu Mate Marasa

Konačno cjelina!

Sabrana djela predstavili su Igor Zidić, Petar Selem, Ante Stamać, Tonko Maroević i Mate Maras

Sabrana djela Williama Shakespearea

Sabrana djela Williama Shakespearea

u prijevodu Mate marasa

Književni leksikon

Milivoj Solar

Književni leksikon

421 str; tvrdi uvez, 15×22 cm

Pisanje je dug, težak i ozbiljan posao

Razgovor: Ante Stamać, književni tajnik Matice hrvatske

Pisanje je dug, težak i ozbiljan posao

Matica hrvatska kao ustanova koja skrbi prvenstveno o hrvatskoj kulturi kao takvoj – u rasponu njezina pojma od prosvjete, prava, znanosti i umjetnosti do kulture svakodnevnog življenja – dužna je upozoravati, pa i tvorno intervenirati, u pitanjima za koja je pozvana svojim ...

NEPOZNATA PISMA JANKA POLIĆA KAMOVA

Povijest hrvatske književnosti

NEPOZNATA PISMA JANKA POLIĆA KAMOVA

Postavlja se pitanje zbog čega Nikola Polić pisma nije dao Barcu i Tadijanoviću za objavljivanje. Budući da ih nije izgubio, pretpostavljam da je to učinio dijelom jer ona kompromitiraju Kamova kao nestabilnu ličnost (primjerice, pismo četvrto), što je moglo otežati objavljivanje njegovih ...

KARAKTEROLOŠKI KOLORIT

HNK u Varaždinu: Miroslav Krleža, Vučjak, red. Ivica Kunčević

KARAKTEROLOŠKI KOLORIT

Kunčevićeva predstava Vučjaka rađena je tako da se prizori i činovi međusobno pretapaju do sama kraja, čime cijela predstava dobiva grozničavi ritam. Varaždinski je Vučjak vrsna ansambl-predstava s odličnim glumačkim tumačenjima

Vijenac 364

364 - 14. veljače 2008. | Arhiva

Klikni za povratak