Vijenac 345

Kritika

QUIENOVA GLASOSLOVNICA

PRIJEVOJI PJESNIŠTVA - Zvonimir Mrkonjić

QUIENOVA GLASOSLOVNICA

Kruno Quien, Pjesme, Ex libris, Zagreb, 2005.

Rijedak životni optimizam

Hrvatska proza

Rijedak životni optimizam

Branko Polić, Imao sam sreće, Durieux, Zagreb, 2006.

SRČUĆI DUŠU

Hrvatska poezija

SRČUĆI DUŠU

Sanja Pilić, Ljubavi različite, pjesme razne, Mozaik knjiga, Zagreb, 2006.

Prostor kao sudbina

Hrvatska esejistika

Prostor kao sudbina

Vlastimir Kusik, Adresa, Matica hrvatska Osijek, Osijek, 2007.

Počeci profesionalnog baleta

HRVATSKA KULTURNA POVIJEST

Počeci profesionalnog baleta

Ruski emigranti u Hrvatskoj između dva rata. Rubovi, memorija, Hrvatsko filološko društvo i Biblioteka Književna smotra, Zagreb, 2006.

Artikulacija intime

Hrvatska proza

Artikulacija intime

Diana Rosandić, Moj moza(i)k 2, Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka, 2006.

Povratak katoličkih pisaca

Povijest hrvatske književnosti

Povratak katoličkih pisaca

Vladimir Lončarević, Književnost i hrvatski katolički pokret (1900. – 1945.). Teorijske i programske odrednice, književna politika i organizacijska struktura, Alfa, Zagreb, 2005.

Promašeno carstvo znakova

Monografija

Promašeno carstvo znakova

Vladimir Devidé, Japan, Školska knjiga, Zagreb, 2006.

Početak kao nastavak

XXXIV. dani hvarskoga kazališta – Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu, Hvar, 2 – 5. svibnja 2007.

Početak kao nastavak

Nastavljajući prije nekoliko godina uspostavljen niz problemski zamišljenih krovnih tema ovogodišnji se simpozij usredotočio na Početke u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Otvorenost i širok opseg teme omogućili su raznovrsnost pristupa zadanoj tematici i pokazali da mnoštvo književnih i kazališnih početaka dosad nije ...

Biseri i puževi

Rumunjska/francuska esejistika

Biseri i puževi

Mircea Eliade, Slike i simboli. eseji o magijsko-religijskom simbolizmu, prev. Ita Kovač, Fabula Nova, Zagreb, 2006.

Luk kroz stoljeća

PREDSATVLJANJE KNJIGE VIKTORA ŽMEGAČA OD BACHA DO BAUHAUSA. POVIJEST NJEMAČKE KULTURE, PALAČA MATICE HRVATSKE, ZAGREB, 17. SVIBNJA 2007.

Luk kroz stoljeća

Neopisivom lakoćom znanstveno-esejističkoga pripovijedanja, naracijom kojoj bi mogao pozavidjeti mnogi autor fikcionalne proze, bez dociranja i redundantnoga pozivanja na izvore kojima se služio, Žmegač nas u devet poglavlja i na devet stotina stranica vodi kroz genezu njemačke kulture od smrti Karla Velikoga ...

Vijenac 345

345 - 24. svibnja 2007. | Arhiva

Klikni za povratak