Vijenac 219

Likovnost

Sv. Marija u Biskupiji

LIKOVNI GLOBUS

Sv. Marija u Biskupiji

Njegovo veličanstvo hrast

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Njegovo veličanstvo hrast

Autor: Vinko Zečić, grafičar i litograf

Poezija svakodnevnih stvari

Velika Izložba Jannisa Kounellisa, Muzej suvremene umjetnosti, Gent, Belgija

Poezija svakodnevnih stvari

Kounellis traži od promatrača da pri istraživanju njegovih radova upotrijebi sva svoja osjetila. On spaja različite materijale u vrlo dramatske kompozicije, koje bi se mogle svesti na dihotomiju struktura (anorganska forma) — senzibilnost (organska forma), dva aspekta koja su u dijalektičnom uzajamnom ...

Inventivna retrospektiva

Vera Fischer, Autobiografska izložba, Gliptoteka HAZU

Inventivna retrospektiva

Autobiografska izložba Vere Fischer tako nam je pokazala da se pojedine umjetničke osobnosti moraju stalno interpretirati i revalorizirati, a sve ne bi li njihova umjetnost ostala živa. Osobnost Vere Fischer, njezinu inventivnost, angažiranost i suvremenost, Gliptoteka je, u svojim velikim prostorima, iznimno ...

Documenta 11 — Kassel, Njemačka

Smjena generacija i koncepata

Koncept Documente 11, koji je Enwezor razradio sa svojim kokuratorima: Carlos Basualdo (Argentina), Ute Meta Bauer (Njemačka), Sussanne Ghez (SAD), Sarat Maharaj (Južnoafrička Republika), Mark Nash (Velika Britanija) i Octavio Zaya (Španjolska) internacionalan je i interdisciplinaran. Novina Enwezorova koncepta tzv. su platforme ...

Novi prostori, nove slike

Esej o likovnom putovanju od Nagarrindjerija do Kassela

Novi prostori, nove slike

Postoje neke točke koje nas zanesu. Možda one mogu biti zanimljive jer su barem djelomično prepričljive. To je onaj odgovor kad vas pitaju kako je bilo i što ima tamo. Radovi na kojima se zaustavljam sigurno su jako dobri, ali nedvojbeno nisu ...

Vijenac 219

219 - 25. srpnja 2002. | Arhiva

Klikni za povratak