Odjeli - aktivnosti odjela

15.10.2004.

Odjel za filozofiju Matice hrvatske

Predavanje prof.dr.sc.Ede Pivčevića (Sveučilište u Bristolu) TRASIMAHOVA PRAVDA I LIBERALNA DEMOKRACIJA

Petak, 15. listopada 2004, 19 sati, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

13.10.2004.

Odjel za povijest Matice hrvatske

Predstavljanje knjige Jure Krište - HRVATSKI KATOLIČKI POKRET, 1903-1945.

Srijeda, 13. listopada 2004. u 12,00 sati, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

09.10.2004.

Odjel za filozofiju Matice hrvatske

Filozofski simpozij "Nasljeđe renesanse: filozofija - znanost - umjetnost"

6. i 7.listopada 2004, Slano

slika

06.10.2004.

Odjel za poljodjelstvo Matice hrvatske

Otvorenje izložbe GRETA PEXIDER - SRIĆA, BARUNICA TURKOVIĆ, hrvatska kiparica i slikarica

06.listopada 2004. u 18,00 sati u Gradskom muzeju Požega

slika

22.09.2004.

Odjel za povijest Matice hrvatske

Promocija knjige Željka Holjevca "Brinjsko-lički ustanak 1746. godine"

Srijeda, 22. rujna 2004. u 12,00 sati u palači Matice hrvatske, Strosmayerov trg 4

07.09.2004.

Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske

Predstavljanje Odjela za nacionalnu tehnologiju Vijeću pročelnika

slika

15.06.2004.

Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske

Predstavljanje radova mladih prirodoslovaca - dobitnika državnih nagrada

Utorak, 15. lipnja 2004, 18,80 sati, Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

07.06.2004.

Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske

Znanstvena tribina: Dentalna implantologija

Ponedjeljak, 7. lipnja 2004, 17,30 sati, Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

02.06.2004.

Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske

Početni program rada Odjela za nacionalnu tehnologiju

02.06.2004.

Odjel za nacionalnu tehnologiju Matice hrvatske

Osnivačka skupština

slika

26.05.2004.

Odjel za književnost Matice hrvatske

Predavanje iz ciklusa KAKO ČITATI HRVATSKU KNJIŽEVNOST (I ZAŠTO): Tomislav Brlek - KANON U OBRATU

Srijeda, 26. svibnja 2004, 18,00 sati, Palača Matice hrvatske, Zagreb, Strossmayerov trg 4

slika

26.05.2004.

Odjel za povijest Matice hrvatske

Predstavljanje knjige Bazilija Pandžića, o. f. m. - ACTA FRANCISCANA HERCEGOVINAE, Svezak II. 1700. – 1849. i ACTA FRANCISCANA HERCEGOVINAE, Svezak III. 1850. – 1892.

Srijeda, 26. svibnja 2004, 12,00 sati, Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

21.04.2004.

Odjel za povijest umjetnosti arheologiju etnologiju i arhitekturu

Predavanje Tome Vinšćaka: HODOČAŠĆE NA KAILAS – PUPAK SVIJETA

Srijeda, 21. travnja 2004, 19,00 sati, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

slika

19.04.2004.

Odjel za tehničku kulturu Matice hrvatske

Predstavljanje knjige Marka Antuna Horvatovića: LAKŠI NAČIN PUTOVANJA VELIKIH LAĐA I UZ VODU I NIZ VODU

petak, 19. travnja 2004. /18 sati/ Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4

03.03.2004.

Odjel za jezikoslovlje Matice hrvatske

Predavanje Melite Kovačević (Laboratorij za psiholingvistička istraživanja) KAKO DJECA UČE HRVATSKI JEZIK?

Srijeda, 3. ožujka 2004, 18,00 sati, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Odjeli Matice hrvatske