Kolo 1-2, 2010.

Tema broja: Uz 100. obljetnicu smrti Vladimira Vidrića

Vidrićeva poezija u interpretaciji Antuna Barca i Ive Frangeša

Miroslav Šicel

Vidrićeva poezija u interpretaciji Antuna Barca i Ive Frangeša

(U povodu 100. obljetnice pjesnikove smrti)

Josip Užarević

Poetika pogreške

(O izdanjima Vidrićevih pjesama)

Kolo 1-2, 2010.

1-2, 2010.

Klikni za povratak