Knjige

Nikola Batušić Viktor Žmegač Zoran Kravar

Književni protusvjetovi

Poglavlja iz hrvatske moderneNagrada Josip Juraj Strossmayer 2002.


Svakome kome je do ljepote, preporučio bih ovu knjigu kao artefakt.
Antun Pavešković, Vijenac


Tematska lica i naličja dramske, prozne i pjesničke produkcije hrvatske moderne vezivno su tkivo knjige rasprava i studija o hrvatskoj književnosti u razdoblju od sredine devedesetih godina 19. stoljeća do kraja Prvoga svjetskoga rata.

Trojac Batušić/Kravar/Žmegač - zagrebačka »moćna gomilica« kako ih je nazvao književni povjesničar i kritičar Krešimir Nemec - na posve nov način predstavlja teme modernizma. Raspravljajući o bitnim žanrovskim obilježjima moderne - Nikola Batušić o dramskome stvaralaštvu, Zoran Kravar o poeziji, a Viktor Žmegač o osnovama i poetici moderne i njezinu proznom segmentu - autori istodobno svoju temeljnu tematsku preokupaciju umrežuju s cjelokupnošću aktualnih filozofskih, svjetonazorskih i umjetničkih strujanja u ovom periodu. Riječ je o ne samo novim spoznajama i tumačenjima moderne, nego i o akribično pisanim studijama koje i same - raznolikošću metodoloških postupaka svakoga od autora ove knjige - pokazuju pravu vrijednost jedinstva suprotnosti kao najvažnije karakterstike modernizma.

Narativni karakter znanstveno utemeljenih i inovativnih studija i analiza, otvorenost polemičkom ispitivanju i iščitavanju i građe i studije o toj građi, znalački odabir ilustracija i vrhunska likovna oprema, više su nego dovoljna preporuka čitanju ove izvorne književnopovijesne knjige.

Biblioteka Redovita izdanja za članstvo, knj. 2., urednica Jelena Hekman. - Selektivna bibliografija, imensko kazalo, 37 kolor i 9 crno-bijelih ilustracija


Autori

Nikola Batušić

Nikola Batušić

Nikola Batušić (Zagreb, 1938), akademik, sveučilišni profesor u miru, teatrolog i kazališni kritičar

Viktor Žmegač

Viktor Žmegač

Akademik, professor emeritus  Sveučilišta u Zagrebu, germanist europskoga glasa, kroatist, muzikolog i književnik rođen je 1929. u Slatini. Doktorat znanosti stekao je godine 1959, a od 1971. pa sve do umirovljenja 1999. radio je kao redoviti profesor njemačke književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Objavio je dvadesetak knjiga u zemlji i inozemstvu, a 1998. postao je i autorom Matice hrvatske koja mu je dosad tiskala jedanaest knjiga

Zoran Kravar

Zoran Kravar

Zoran Kravar (Zagreb, 1948), književni povjesničar i teoretičar, esejist, enciklopedist i pjesnik, diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu gdje je 1977. i doktorirao.

Književni protusvjetovi

PDF-ovi

Klikni za povratak