Knjige

Viktor Žmegač

Prošlost i budućnost 20. stoljeća

Kulturološke teme epoheU novom esejističkom bestseleru Viktor Žmegač portretira prošlo stoljeće na temelju važnih kulturoloških i filozofskih djela koja su svojom personalnom i epohalnom reprezentativnošću obilježila 20. stoljeće. Premda je izbor takvih djela posve osoban pa ujedno nudi i obrise piščeva autoportreta, malo je onih koji autorov subjektivni izbor (Freud, Saussure, Heidegger, Benjamin, Camus, Adorno, Simone de Beauvoir, McLuhan, Fromm, Safranski i drugi) ne bi potvrdili kao svojevrstan kanon i mjerilo objektivna prikaza epohe 20. stoljeća.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Romana Horvat, izvršni urednik Luka Vukušić, likovni urednici Luka Gusić i Jasenka Bulj. - Imensko kazalo


Ocjene i prikazi

Već svojom koncepcijom ova knjiga otkriva autorov povjesničarski habitus i njegov smisao za sintezu. Birajući imena osamnaestorice filozofa, pisaca, povjesničara kulture i drugih, Žmegač je rekapitulirao povijest novecenta. Učinio je to sebi svojstvenom enciklopedičnošću i sistematičnošću, pokazujući široko poznavanje različitih disciplina i ne zapadajući u doktriniranost koja je katkad svojstvena kabinetskim umovima (Zdravko Zima, Novi list)

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Moja knjiga temelji se na pretpostavci da knjige koje mi smatramo velikim i utjecajnim knjigama oblikuju duh epohe, ali u isti mah postaju i zrcalo epohe - knjige su pod utjecajem epohe, a epohe pod utjecajem knjiga. Odabrao sam knjige koje sam smatrao da odgovaraju na neka najvažnija pitanja našeg vremena, od društvenih pojava do egzistencijalnih filozofskih promišljanja (Viktor Žmegač, Vjesnik)

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Nastojao sam pokazati neka polazišta dvadesetog stoljeća i iz tog razdoblja izvesti linije koje vode u budućnost. Uostalom, u toj se budućnosti već nalazimo, no nijedan razuman čovjek ipak neće reći da su teorije i dijagnoze kulturološke naravi zastarjele ili prevladane. Naprotiv, sve su istinske duhovne spoznaje aktualne i nema ozbiljnog kritičara ili znanstvenika koji može bez teorijskih postaja prošlog stoljeća, bez obzira na to radi li se o psihoanalizi, o mijenama u arhitekturi, o filozofiji egzistencije ili o prognostici u sjeni atomske bombe (Viktor Žmegač, Jutarnji list)

Autori

Viktor Žmegač

Viktor Žmegač

Akademik, professor emeritus  Sveučilišta u Zagrebu, germanist europskoga glasa, kroatist, muzikolog i književnik rođen je 1929. u Slatini. Doktorat znanosti stekao je godine 1959, a od 1971. pa sve do umirovljenja 1999. radio je kao redoviti profesor njemačke književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Objavio je dvadesetak knjiga u zemlji i inozemstvu, a 1998. postao je i autorom Matice hrvatske koja mu je dosad tiskala jedanaest knjiga

Prošlost i budućnost 20. stoljeća

PDF-ovi

Klikni za povratak