Knjige

Viktor Žmegač

Povijesna poetika romana

Treće, prošireno izdanje


Za novo, treće izdanje knjige Povijesna poetika romana autor Viktor Žmegač rukopis je znatno proširio, osobito u poglavljima o 19. i 20. stoljeću. Autor je ugradio i kritičke osvrte na neke nove poetološke tekstove, a u knjigu je integrirao i nove spoznaje stečene prilikom pisanja njemačke verzije rukopisa Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik, 1990., koji je dosad objavljen u dva izdanja. To se izdanje, naravno, u pojedinim poglavljima uvelike razlikuje od hrvatskoga, jer je prije svega prilagođeno zahtjevima njemačkih čitatelja. Treće hrvatsko izdanje u mnogočemu se približilo knjizi napisanoj na njemačkome jeziku, i to znatno više negoli drugo zagrebačko izdanje iz godine 1991. Matičino izdanje sadrži i niz odlomaka, mahom o najnovijoj građi, koji se ne nalaze ni u njemačkoj publikaciji. Na adekvatan način dopunjena je i bibliografija.
SADRŽAJ


Počeci romana. Od Heliodora do baroka

Razdoblje moralizma i psihologije. Uspon uloge pripovjedača

Romantizam i roman. Poetika nestvarnosti

Hegel i njegovi sljedbenici. Filozofija epa i romana: arhaička i moderna kultura

Koncepcija realizma. Antinomije zrcala

Naturalizam i teorija »eksperimenta«

U krugu poetike »izama«. Proza ekspresionizma i futurizma

Temeljna dihotomija romana u dvadesetom stoljeću. Pripovjedanje o svijesti i svijest pripovjedanja

Roman i svjetonazori filozofije povijesti. Od Brocha do Sartrea

Protuslovlja poetike «novoga romana»

Problematika postmoderne. Vedrina rezignacije

Bibliografija

Kazalo imena

Kazalo pojmova

Bilješka o autoru

Biblioteka Posebna izdanja, urednica Jelena Hekman. - Knjiga je opremljena s imenskim i pojmovnim kazalom, te bibliografijom


Autori

Viktor Žmegač

Viktor Žmegač

Akademik, professor emeritus  Sveučilišta u Zagrebu, germanist europskoga glasa, kroatist, muzikolog i književnik rođen je 1929. u Slatini. Doktorat znanosti stekao je godine 1959, a od 1971. pa sve do umirovljenja 1999. radio je kao redoviti profesor njemačke književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Objavio je dvadesetak knjiga u zemlji i inozemstvu, a 1998. postao je i autorom Matice hrvatske koja mu je dosad tiskala jedanaest knjiga

Povijesna poetika romana

Klikni za povratak