Knjige

Hrvoje Turković

Nacrt filmske genologije


Riječ je o izvornom znanstvenom djelu, po temeljitosti izrazito rijetkom i u okvirima svjetske filmologije.
Nikica Gilić

Izvrsno se snalazeći na skliskom tlu klasifikacije, Hrvoje Turković pokazuje, s jedne strane, dubinsku arheologiju znanja, a s druge strane, imponira njegov originalan pristup u samoj klasifikaciji i ponuđenoj taksonomskoj raščlambi koja filmsku građu dovršava bez ostatka.
Pavao Pavličić


Filmološki priručnik i udžbenik Nacrt filmske genologije na enciklopedijski način sažima dosadašnje spoznaje posvećene pitanjima klasifikacije filmskih vrsta - rodova, žanrova i stilova. Iako se u svakodnevnoj novinskoj, kinematografskoj ili televizijskoj praksi razvrstavanje filmova provodi prema čvrstim i postojanim shemama, teorijsko promišljanje problematizira filmsku genologiju iz više aspekata, uvažavajući i evolucijske promjene na tome području, promjene o kojima Hrvoje Turković iznosi posve osobne i izvorne uvide.

Biblioteka Theoria, glavna urednica Romana Horvat, izvršni urednik Luka Vukušić . - Knjiga je opremljena dodacima - skicom strukture filmske genologije, taksonomskim i sistematizacijskim popisom filmskih vrsta, popisom kategorizacijskih kategorija, imenskim i pojmovnim kazalom, kazalom spomenutih filmova i bibliografijom.


Autori

Hrvoje Turković

Hrvoje Turković

Jedan od vodećih hrvatskih filmologa, sveučilišni profesor Hrvoje Turković rođen je 1943 u Zagrebu.

Nacrt filmske genologije

PDF-ovi

Klikni za povratak