Inkluzija 22

Inkluzija

Nova era digitalnog učenja

Danijel Labaš

MEDIJSKA PISMENOST

Nova era digitalnog učenja

Razgovor s profesoricom Renee Hobbs sa Sveučilišta Rhode Island u SAD-u koja je u Zagrebu održala radionice u sklopu projekta We play it safe! Igrajmo sigurno! Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu

Život za drugoga

Boris Beck

KLJUČ ZA UKLJUČIVANJE

Život za drugoga

Izoliranje onemogućuje ljudima da nađu smisao života

VIJESTI I NAJAVE

Priredila Tamara Kvas

VIJESTI I NAJAVE

Za nevidljivu Hrvatsku

Monika Vukušić

UKLJUČIVA KULTURA

Za nevidljivu Hrvatsku

U Matici hrvatskoj u Zagrebu 6. listopada održan je u sklopu projekta Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca okrugli stol Ranjive skupine u društvu i medijima – sinergija kulturnih i socijalnih politika za društvo

Um izvan standarda

Denis Leskovar

GLAZBA

Um izvan standarda

Naš je autor istražio utjecaj poremećaja iz autističnog spektra na mnoge poznate glazbenike

Nevidljivi poremećaj

Petra Miočić Mandić

NAŠA TEMA

Nevidljivi poremećaj

Međunarodni dan podizanja svijesti o mucanju obilježava se 22. listopada

Inkluzija 22

22 - 21. listopada 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak