Hrvatska revija 1, 2004.

Naslovnica

UMJESTO ’ODLJEVA’ – MOGUĆA ’CIRKULACIJA MOZGOVA’?

STUPOVI OPSTOJNOSTI

UMJESTO ’ODLJEVA’ – MOGUĆA ’CIRKULACIJA MOZGOVA’?

Uključivanje ’znanstvene dijaspore’ u gospodarski i društveni razvoj zemlje; daljnje otvaranje ’centara izvrsnosti’, poticanje kratkoročne emigracije s obvezatnim povratkom i pozitivna diskriminacija sposobnih i mladih obrazovanih ljudi mogli bi za nekoliko godina obrnuti trend ’odljeva’ u ’cirkulaciju’ mozgova u Hrvatskoj...

BOSANSKO-HUMSKI KRSTJANI

POVJESNICA

BOSANSKO-HUMSKI KRSTJANI

Tragom svoje nove knjige Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (Barbat, Zagreb 2003), kroz povijesni razvoj i ustroj Crkve bosanske vodi nas istaknuti proučavatelj ove problematike Franjo Šanjek.

HRVATI U TRSTU

HRVATI U SVIJETU

HRVATI U TRSTU

U povijesti grada mnogi naši ljudi zauzimali su istaknuto mjesto u umjetničkom, kulturnom, vjerskom, trgovačkom i političkom životu. Prilog o Hrvatima u Trstu pripremio je kulturni i književni povjesničar Šimun Jurišić, nastavnik na zadarskom sveučilištu. Ilustrirano slikama Trsta s početka 20. stoljeća.

NA NAČIN ANTOANETE PASINOVIĆ

TEMA BROJA

NA NAČIN ANTOANETE PASINOVIĆ

»Sjedinjenje čovjeka i prirode u kojem poredak postaje ljepota, a rad igra, pa estetsko iskustvo u tom slučaju blokira nasilnu i izrabljivačku proizvodnost, a nerepresivan odnos prema prirodi potiče oslobađanje mogućnosti i za čovjeka i za prirodu, postaje on poticaj razvijanju ljudske ...

NAPREDAK ZA 21. STOLJEĆE

SPOMENAR

NAPREDAK ZA 21. STOLJEĆE

Hodočašćem u Rim u proljeće 2003. u organizaciji Glavne podružnice Zagreb — Hrvatskoga kulturnog društva Napredak iz Sarajeva završena je proslava stote obljetnice osnutka društva. Središnja proslava održana je u rujnu 2002, a hodočašćem zahvale u Rim završilo je obilježavanje stoljetnice. Razgovor ...

Hrvatska revija 1, 2004.

1, 2004.

Klikni za povratak