Knjige - godina - 2019

Antropologija u globaliziranom svijetu

Christoph Wulf

Antropologija u globaliziranom ...

60,00 kn

Brisanje prašine

Mirjana Smažil Pejaković

Brisanje prašine

80,00 kn

Davidijada

Marko Marulić

Davidijada

200,00 kn

Dva stoljeća uplakane Hrvatske / Plorantis Croatiae saecula duo

Pavao Ritter Vitezović

Dva stoljeća uplakane ...

190,00 kn

Franjo Josip i Hrvati u Prvome svjetskom ratu

Franjo Josip i ...

180,00 kn

Grad N. i druge priče

Leonid Dobičin

Grad N. i ...

150,00 kn

Hrvatska leksikografija

Marko Samardžija

Hrvatska leksikografija

200,00 kn

Izabrana djela

Ivan Slamnig

Izabrana djela

200,00 kn

Izabrana djela

Ivan Mažuranić

Izabrana djela

170,00 kn

Između Alpa i Jadrana

Mladen Klemenčić

Između Alpa i ...

150,00 kn

Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnoga kozmopolitizma

Joseph Texte

Jean-Jacques Rousseau i ...

180,00 kn

Kazalište na samrti

Jean-Luc Jeener

Kazalište na samrti

120,00 kn

Pjesnici ludovi

Zvonimir Balog

Pjesnici ludovi

120,00 kn

Portreti gradova

Viktor Žmegač

Portreti gradova

250,00 kn

Prilagodba stranih toponima u hrvatskom jeziku

Marko Kovačić

Prilagodba stranih toponima ...

150,00 kn

Prvi svjetski rat i kraj Habsburške Monarhije 1914‒1918.

Manfried Rauchensteiner

Prvi svjetski rat ...

400,00 kn

Rapave kajde

Ivan Rogić Nehajev

Rapave kajde

130,00 kn

Ropotarnica

Pavao Pavličić

Ropotarnica

140,00 kn

S onu stranu metafizike?

S onu stranu ...

140,00 kn

Skrb za duh nacije

Skrb za duh ...

200,00 kn

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori