Knjige - godina - 2019

Antropologija u globaliziranom svijetu

Christoph Wulf

Antropologija u globaliziranom ...

60,00 kn

Brisanje prašine

Mirjana Smažil Pejaković

Brisanje prašine

80,00 kn

Dva stoljeća uplakane Hrvatske / Plorantis Croatiae saecula duo

Pavao Ritter Vitezović

Dva stoljeća uplakane ...

190,00 kn

Grad N. i druge priče

Leonid Dobičin

Grad N. i ...

150,00 kn

Hrvatska leksikografija

Marko Samardžija

Hrvatska leksikografija

200,00 kn

Izabrana djela

Ivan Mažuranić

Izabrana djela

170,00 kn

Između Alpa i Jadrana

Mladen Klemenčić

Između Alpa i ...

150,00 kn

Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnoga kozmopolitizma

Joseph Texte

Jean-Jacques Rousseau i ...

180,00 kn

Kazalište na samrti

Jean-Luc Jeener

Kazalište na samrti

120,00 kn

Pjesnici ludovi

Zvonimir Balog

Pjesnici ludovi

120,00 kn

Portreti gradova

Viktor Žmegač

Portreti gradova

250,00 kn

Prilagodba stranih toponima u hrvatskom jeziku

Marko Kovačić

Prilagodba stranih toponima ...

150,00 kn

Prvi svjetski rat i kraj Habsburške Monarhije 1914‒1918.

Manfried Rauchensteiner

Prvi svjetski rat ...

400,00 kn

Rapave kajde

Ivan Rogić Nehajev

Rapave kajde

130,00 kn

Ropotarnica

Pavao Pavličić

Ropotarnica

140,00 kn

S onu stranu metafizike?

S onu stranu ...

140,00 kn

Skrb za duh nacije

Skrb za duh ...

200,00 kn

Slike iz pamćenja

Edo Pivčević

Slike iz pamćenja

140,00 kn

Sokratova obrana

Ξενοφῶν Ksenofont, Πλάτων Platon

Sokratova obrana

60,00 kn

Temeljna pitanja mistike

Alois Maria Haas, Hans ...

Temeljna pitanja mistike

60,00 kn

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori