Autori

Hrvoje Turković

Hrvoje Turković

Hrvoje Turković rođen je u Zagrebu 4. studenoga 1943. Maturirao je 1962. na II. gimnaziji u Zagrebu te 1972. diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Kao Fulbrightov stipendist na New York Universityju magistrirao je 1976. iz filmskih studija, a na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1991. doktorirao je tezom iz filmske teorije.

Od 1965. djeluje kao kritičar i esejist te urednik u više časopisa (primjerice, u "Hrvatskome filmskom ljetopisu"), a od 1977. do 2009. nastavnik je na Akademiji dramske umjetnosti. Danas je redovni profesor u mirovini. Od 2006. predaje i na doktorskim studijima na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

U razdoblju od 1992. do 1994. bio je utemeljiteljski predsjednik Hrvatskoga društva filmskih kritičara, a od 1998. predsjednik je Hrvatskoga filmskog saveza.

Objavio je sljedeća monografska djela: Filmska opredjeljenja, Meandar, Zagreb 1985.; Metafilmologija, strukturalizam, semiotika, Filmoteka 16, Zagreb 1986.; Razumijevanje filma, GZH, Zagreb 1988., Teorija filma, Meandar, Zagreb 1994., 2000 (2. izd.).; Umijeće filma, Hrvatski filmski savez, Zagreb 1996.; Suvremeni film, Znanje, Zagreb 1999.; Razumijevanje perspektive, Durieux, Zagreb 2002.; Hrvatska kinematografija 1991-2002. (u koautorstvu s Vjekoslavom Majcenom), Ministarstvo kulture i Hrvatski filmski savez, Zagreb 2003.; Film: zabava, žanr, stil, Hrvatski filmski savez, Zagreb 2005.; Narav televizije, Meandar, Zagreb 2008.; Retoričke regulacije, AGM, Zagreb 2008.; Nacrt filmske genologije, Matica hrvatska, Zagreb 2010.

Državnu nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo primio je 2012.

Knjige

Nacrt filmske genologije

Nacrt filmske genologije

213 str.

2010.

100,00 kn

250,00 kn