Akcije prodaje

slika

KNJIGA MJESECA - ožujak 2018.

Ivan Šugar: HRVATSKI BILJNI IMENOSLOV - za samo - 49 kuna

Zbivanja

slika

Predavanje Hrvoja Bebana i Ivane Klajzner ARHIV ORATORIJSKOGA ZBORA SV. MARKA (1920-1945): PREDSTAVLJANJE GLAZBENE ZBIRKE

Utorak, 27. ožujka 2018. u 18:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Predavanje uz raspravu KAPITAL I RAD U HRVATSKOJ – JE LI MOGUĆ NOVI 'DRUŠTVENI UGOVOR'?

Srijeda, 28. ožujka 2018. u 16:00 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Knjige

Krštenje kod Hrvata katolika – sakrament i tradicija

Tanya Dimitrova

Krštenje kod Hrvata katolika ...

130,00 kn

175 soneta

Sven Adam Ewin

175 soneta

70,00 kn

Putokazi

Damir Barbarić

Putokazi

120,00 kn

Ime, život i avanture »anonimnog osvajača« Vinka Paletina iz Korčule

Isacio Pérez Fernández

Ime, život i avanture ...

180,00 kn

Varijacije na temu jezika i varijanata

Krešimir Mićanović

Varijacije na temu jezika ...

100,00 kn

Čitanja

Ivo Frangeš

Čitanja

200,00 kn

Dubrovačka Republika i Austrija

Miljenko Foretić

Dubrovačka Republika i Austrija

200,00 kn

Odabrane komedije

Miro Gavran

Odabrane komedije

270,00 kn

Vijenac 627

627

Hrvatska revija 4, 2017

4, 2017

Kolo 3, 2017.

3, 2017.