Mladi glazbenici u MH

FILIP HOZJAK - tenor

Ponedjeljak, 1. prosinca 2014. u 20 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Zbivanja

slika

Predavanje Veljka Lipovšćaka: SKLADBE IVANA PL. ZAJCA NA ŠELAKOVIM GRAMOFONSKIM PLOČAMA

Utorak, 2. prosinca 2014. u 18:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Knjige

Rukopis oka

Igor Zidić

Rukopis oka

300,00 kn

Pjesmarica Ane Katarine Zrinske

Ana Katarina Zrinski

Pjesmarica Ane Katarine Zrinske

250,00 kn

Sveti trokuti

Juraj Belaj, Vitomir Belaj

Sveti trokuti

168,00 kn

Minijature vlastitosti

Tomislav Žigmanov

Minijature vlastitosti

70,00 kn

O književnosti i o G. G. Byronu

Hippolyte Taine

O književnosti i o ...

40,00 kn

Veliki prsten bivanja

Damir Barbarić

Veliki prsten bivanja

40,00 kn

Život Pavla Tijana

Nedjeljka Luetić-Tijan

Život Pavla Tijana

280,00 kn

Polemički i drugi spisi

Antun Gustav Matoš

Polemički i drugi spisi

250,00 kn

Novi filološki prinosi

Stjepan Damjanović

Novi filološki prinosi

Vijenac 541

541

Hrvatska revija 3, 2014

3, 2014

Kolo 2, 2014.

2, 2014.