Autori

Igor Mikecin

Igor Mikecin

Igor Mikecin rođen je 1968. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Studirao je filozofiju i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Filozofskom fakultetu u Zürichu te klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru. Diplomirao je filozofiju i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao radom Leibniz. Supstancijalitet i vrijeme te doktorirao obranivši disertaciju Religija, zajednica i sloboda u ranoga Hegela i Hölderlina.

Na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zadru bio je znanstveni novak od 1995. do 1998. Viši je asistent od 2004. do 2006., a od 2006. do 2008. docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Od 2008. je docent, a od 2013. izvanredni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za povijest filozofije.

Dosad je objavio niz članaka, rasprava i studija u domaćoj i inozemnoj filozofskoj periodici, kao i prijevode filozofskih djela s njemačkog jezika, uz ostalo L. Wittgensteina, H.-G. Gadamera, W.-F. Otta, G.W.F. Hegela.

Knjige

Heraklit

Heraklit

462 str.

2013.