Autori

Marko Kovačić

Marko Kovačić

Marko Kovačić rođen je 24. svibnja 1970. u Zagrebu, gdje je i maturirao 1988. na Matematičko-informatičkoj gimnaziji. Na Filozofskom fakultetu Sve učilišta u Zagrebu godine 1997. diplomirao je opću lingvistiku te talijanski jezik i književnost.

Magistarski rad pod naslovom »Grecizmi u modernom hrvatskom jeziku« obranio je 2002. na Odsjeku za lingvistiku kod profesora Ranka Matasovića.

Za vrijeme studija slušao je i druge jezične studije, pohađao tečajeve stranih jezika i usavršavao se na duljim studijskim boravcima u Italiji, Finskoj, Mađarskoj, Argentini i Njemačkoj.

Kao lektor hrvatskoga jezika radio je u Stuttgartu i Hamburgu u sklopu programa Ministarstva prosvjete i športa, a akademsku godinu 2002/2003. proveo je u Bloomingtonu na Sveučilištu Indiana kao stipendist Fulbrightove zaklade.

Od 1999. bavi se književnim prevođenjem s engleskoga i talijanskoga jezika, a 2003. kao član Društva hrvatskih književnih prevoditelja stječe status samostalnog umjetnika.

Godine 2003. radio je kao redaktor u hrvatskom izdanju časopisa »National Geographic«, a od 2004. do danas radi kao redaktor časopisa »National Geographic Junior«.

Surađuje s brojnim nakladnicima i časopisima kao autor, prevoditelj i redaktor, objavljuje stručne tekstove i sudjeluje u izradi televizijskih priloga s temama iz lingvistike i teorije prevođenja.

Knjige