Autori

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović rođen je 2. studenoga 1946. u Strizivojni kod Đakova. Diplomirao je jugoslavenske jezike i književnosti te ruski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje je proveo i čitav dosadašnji radni vijek: 1971. izabran je za asistenta profesoru Eduardu Hercigonji na Katedri za staroslavenski jezik (danas Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo), od 1982. je docent, a od 1986. redoviti profesor na toj katedri. Njezinim je predstojnikom od 1992. do 2008. Na tom je fakultetu obranio magistarski (1977) i doktorski (1982) rad s temama iz jezika srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova. Godine 1998. postao je članom suradnikom, a 2004. redovitim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Osim na matičnom, predavao je i na sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Mostaru, Bochumu, Grazu i Pragu. Bio je predsjednik Komiteta hrvatskih slavista i organizator Prvoga hrvatskog slavističkog kongresa u Puli. Od 1996. do 2000. član je Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, a od 1999-2002. glavni tajnik Matice hrvatske. Utemeljio je i uređivao Matičinu biblioteku Inozemni kroatisti.

Napisao je ove knjige: Tragom jezika hrvatskih glagoljaša (1984), Opširnost bez površnosti (1988, 22006), Jedanaest stoljeća nezaborava (1991), Jazik otačaski (1995), Glasovi i oblici općeslavenskoga književnoga jezika (1993, 21995, 32000. pod naslovom Staroslavenski glasovi i oblici, 42003. i 52005. pod naslovomStaroslavenski jezik), Filološki razgovori (2000), Slovo iskona. Staroslavenska/starohrvatska čitanka (1. izdanje 2002, 2. izdanje 2004), Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (2004. u suautorstvu s I. Jurčevićem, T. Kuštović, B. Kuzmićem, M. Lukić, M. Žagarom), Slavonske teme (2006). S Josipom Bratulićem objavio je reprezentativnu monografiju Hrvatska pisana kultura (prvi je svezak objavljen 2005, drugi 2006, a treći 2008).

Priredio je desetak knjiga te objavio šezdesetak znanstvenih rasprava i osamdesetak recenzija.

Knjige

Jazik otačaski

Jazik otačaski

172 str.

1995.

RASPRODANO!

Jezik hrvatskih glagoljaša

Jezik hrvatskih glagoljaša

359 str.

2008.

120,00 kn

180,00 kn

Slovo iskona

Slovo iskona

295 str.

2002.

RASPRODANO!

Slovo iskona

Slovo iskona

321 str.

2004.

RASPRODANO!

Slovo iskona

Slovo iskona

321 str.

2012.

140,00 kn