Nove knjige

Leksikon Sinjske alke

 

Leksikon Sinjske alke

350.00 kn

Rasprave i članci

Ljudevit Jonke

Rasprave i članci

190.00 kn

Juraj Križanić i Ukrajina

Jevgenij Paščenko

Juraj Križanić i ...

350.00 kn

La Chanson de Roland / Pjesma o Rolandu

 

La Chanson de ...

300.00 kn

Abrahamova žrtva

Slobodan Prosperov Novak, Viktoria ...

Abrahamova žrtva

250.00 kn

Čakavska prozodija

Keith Langston

Čakavska prozodija

300.00 kn

Filozofija u srednjemu vijeku

Stjepan Kušar

Filozofija u srednjemu ...

60.00 kn

Zmijski car

Sven Adam Ewin

Zmijski car

70.00 kn

Izabrane pjesme.

Milivoj Slaviček

Izabrane pjesme.

190.00 kn

Nebeski ekvator

Gordana Benić

Nebeski ekvator

70.00 kn

Nevolje s tijelom

Dolores Grmača

Nevolje s tijelom

250.00 kn

Nezaboravne priče iz kavane Corso

Dubravko Jelačić Bužimski

Nezaboravne priče iz ...

150.00 kn

Od ljubavi do nostalgije

Renate Lachmann

Od ljubavi do ...

300.00 kn

Paragvajska pisma

Mijo Korade , Mirjana ...

Paragvajska pisma

250.00 kn

Izabrana djela I.

August Cesarec

Izabrana djela I.

190.00 kn

Izabrana djela II.

August Cesarec

Izabrana djela II.

190.00 kn

Strast i konstruktivizam duha

Viktor Žmegač

Strast i konstruktivizam ...

400.00 kn

Za Kranjčevića. Od arhivacije do kanonizacije

Antun Česko

Za Kranjčevića. Od ...

150.00 kn

Poezii alese / Izabrane pjesme

Mihai Eminescu

Poezii alese / ...

60.00 kn

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori