Nove knjige

Hrvatski stihovi i proza

Marko Marulić

Hrvatski stihovi i ...

Spomenici i ambijenti

Gustavo Giovannoni

Spomenici i ambijenti

80,00 kn

Žudnja i stremljenje

Mario Kopić

Žudnja i stremljenje

80,00 kn

Matica hrvatska od 1842. do 2017.

Stjepan Damjanović

Matica hrvatska od ...

190,00 kn

Pjesme, ogledi i zapisi

Josip Pupačić

Pjesme, ogledi i ...

Hrvatski jezik u kontrastu

Barbara Kunzmann–Müller

Hrvatski jezik u ...

190,00 kn

Nav i raj

Pavao Pavličić

Nav i raj

150,00 kn

Izabrane pjesme

Marina Cvjetajeva

Izabrane pjesme

150,00 kn

Izabrane pjesme

Robert Browning

Izabrane pjesme

120,00 kn

Krštenje kod Hrvata katolika – sakrament i tradicija

Tanya Dimitrova

Krštenje kod Hrvata ...

130,00 kn

175 soneta

Sven Adam Ewin

175 soneta

70,00 kn

Varijacije na temu jezika i varijanata

Krešimir Mićanović

Varijacije na temu ...

100,00 kn

Putokazi

Damir Barbarić

Putokazi

120,00 kn

Ime, život i avanture »anonimnog osvajača« Vinka Paletina iz Korčule

Isacio Pérez Fernández

Ime, život i ...

180,00 kn

Dubrovačka Republika i Austrija

Miljenko Foretić

Dubrovačka Republika i ...

200,00 kn

Čitanja

Ivo Frangeš

Čitanja

200,00 kn

Izabrani radovi i pisma

Dragutin Antun Parčić, Marcel ...

Izabrani radovi i ...

Odabrane komedije

Miro Gavran

Odabrane komedije

270,00 kn

Pregled

biblioteke

godine

područja

autori