Vijenac 710

Kolumne

Petrinjska industrijska  baština

Piše Vladimir Krpan, predsjednik Ogranka MH u Petrinji

Banovina na vjetrometini budućnosti

Petrinjska industrijska baština

Veličinom i površinom u samu središtu grada zgrade stare tvornice Gavrilović dominirale su i urezale se u sjećanja generacijama Petrinjaca

Rijeka, crveno i crno

Piše Igor Žic

Riječki listići Igor Žic

Rijeka, crveno i crno

Osnovni je cilj projekta EPK postizanje što šire komunikacije, što je u Rijeci izostalo. Najdojmljiviji su pak rezultati aktiviranje skladišta Exportdrva na Delti kao ozbiljna, velika izložbenog prostora te barokne upravne zgrade Rafinerije šećera kao posve nova prostora Muzeja grada Rijeke

Sjećanje na veliki strah

Paradoksi kulture  Borisa Becka

Sjećanje na veliki strah

U knjizi je s. Veronika Mila Popić dala obilje dokumenata o državnom nasilju, i dokaze o nepravednom oduzimanju institucija namijenjenih uzdržavanju redovnica i njihove djelatnosti

Trešnjevački poklonci

Rakova djeca Nives Opačić

Kvartovska šetnja u doba korone (8)

Trešnjevački poklonci

Puk je na ulazu ili izlazu naselja pokazivao svoju pobožnost tako što je na to mjesto postavljao raspelo, katkada i s krovićem ili cijelom kapelicom. Takvi znakovi zovu se još propela ili poklonci, jer je pred njima valjalo zastati, pokloniti se i ...

Vijenac 710

710 - 20. svibnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak