Vijenac 704

Matica hrvatska

Ogranak Matice hrvatske u Petrinji gleda prema budućnosti i obnovi

Piše Vladimir Krpan predsjednik Ogranka MH u Petrinji

BANOVINA NA VJETROMETINI BUDUĆNOSTI

Ogranak Matice hrvatske u Petrinji gleda prema budućnosti i obnovi

Kao Ogranak Matice hrvatske želimo sudjelovati u rješavanju problema koji se javljaju u sanaciji i budućoj obnovi, stoga ćemo javnost u ovoj rubrici izvještavati o aktualnim događajima u Petrinji i na Banovini

Prenoseći ljubav prema Ivani i Tadiji na mlađe

Razgovarao Tomislav Šovagović

PORTRETI MATIČARA: Ivan Medved, predsjednik Ogranka MH u Slavonskom Brodu

Prenoseći ljubav prema Ivani i Tadiji na mlađe

U planu nam je objaviti još barem tri sveska Ivaninih djela. Potpisani su autorski ugovori sa suradnicima, koji nastavljaju tamo gdje je stala Jasna Ažman, priređivačica Pisama majci

Vrijedno izdanje Ogranka Matice  hrvatske u Križevcima

Piše Đuro Vidmarović

Nada Pomper, Pod jednim zvonom dva jezika. Antologija hrvatske i njemačke suvremene lirike

Vrijedno izdanje Ogranka Matice hrvatske u Križevcima

Dubrovački kulturni prinosi

Uz novi broj časopisa Dubrovnik, 3–4/2020, OMH u Dubrovniku

Dubrovački kulturni prinosi

Stvaralaštvo mladih: pisana riječ i likovni izraz

Ivanka Herceg i Vjekoslava Bagarić

Uz izdanja OMH u Novoj Gradiški u 2020. godini

Stvaralaštvo mladih: pisana riječ i likovni izraz

Miljenko Galić, pjesnik Ogranak MH u Drnišu

KORIZMENI MEMENTO

Plesom prizivajući radost

Klementina Škrabe

Kazališni bal pod maskama, OMH u Jastrebarskom i Kazalište Škrabe, 13. veljače

Plesom prizivajući radost

Vijenac 704

704 - 25. veljače 2021. | Arhiva

Klikni za povratak