Vijenac 693

Kolumne

Jezični muholovci i versi harvacki

Frano Baras

Splitski đir

Jezični muholovci i versi harvacki

U novoj sezoni s kolumnom Riječki listići izmjenjivat će se Splitski đir povjesničara Dalmacije Frane Barasa

Zakon o obnovi i kulturna baština

Dragan Damjanović

Nakon potresa

Zakon o obnovi i kulturna baština

Zakon o obnovi i kulturna baština

Bog od tervartana

Boris Beck

Paradoksi kulture

Bog od tervartana

Na malom sprudu, kamo je kao dječak dolazio pecati s ocem, Robert Zdarilek zadnje je tri godine čekićem i dlijetom klesao glavu koju je odlučio i ostaviti tamo, kao zagonetku

Šalabazati pa zabasati

Nives Opačić

Rakova djeca

Šalabazati pa zabasati

Za oba ova glagola vidi se da su prefigirani. Sastavljeni su od osnovnih glagola i prefikasa. Malo-pomalo dolazimo do osnovnih glagola, a oni se javljaju u dva oblika: basati i bazati. I jedan i drugi znače: kretati se ne videći jasno ni ...

Vijenac 693

693 - 24. rujna 2020. | Arhiva

Klikni za povratak