Vijenac 684

Glazba

Roboti s ljudskim licem

Denis Leskovar

Pop scriptum Denisa Leskovara

Roboti s ljudskim licem

Naši džezisti u inozemstvu

Mladen Mazur

Jazz ad libitum
Mladena Mazura

Naši džezisti u inozemstvu

Za spas razrušenog hrama glazbe

Jana Haluza

E-koncert, Rotary E-Club Croatia, HGZ, 4. svibnja

Za spas razrušenog hrama glazbe

Skladateljski ushiti Davora Bobića

Zdenka Weber

Novi nosač zvuka Davora Bobića u izdanju HDS-a i Cantusa, edicija Hrvatski suvremeni skladatelji

Skladateljski ushiti Davora Bobića

Vijenac 684

684 - 21. svibnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak