Vijenac 453

Tema I

Don Quijote naših dana

Sto godina samoće u labirintu recepcije

Don Quijote naših dana

Mirjana Polić-Bobić

Čudesna pripovijest uobrazilje

IZ ŠPANJOLSKE KRITIKE O STO GODINA SAMOĆE

Čudesna pripovijest uobrazilje

Pedro Gimferrer

Djetinjstvo među duhovima

Prijevod fragmenata iz knjige Marija Vargasa Llose, Gabriel Garcia Marquez: Historia de un deicidio, Breve. Biblioteca de respuesta. Barral Editores, Barcelona, 1971.

Djetinjstvo među duhovima

Neskladan umjetnički brak

O filmskim adaptacijama djela Gabriela Garcíje Márqueza

Neskladan umjetnički brak

Velebita Koričančić

Vijenac 453

453 - 14. srpnja 2011. | Arhiva

Klikni za povratak