Vijenac 404

Ja tako mislim

Vonj boljševizma

O CRKVI, KRIŽU I MESIĆU

Vonj boljševizma

Stjepan Mesić je grozomorniji u napadu na Crkvu što mu je vlast bliže kraju. Vjerno ga slijedi dio novinara i medija, koji mu godinama tepaju, a on ih na svoj način blagoslivlja. A sve vonja na boljševizam i borbeni ateizam / O ...

Otvoreno pismo gospođi Pusić

Gospođo Pusić, slavite zločin

Vijenac 404

404 - 10. rujna 2009. | Arhiva

Klikni za povratak