Vijenac 339

Kritika

POETSKA SIDRIŠTA

Hrvatska poezija

POETSKA SIDRIŠTA

Ivan Mlačić, Biti more, Ogranak Matice hrvatske Samobor, Samobor, 2006.

Humor vječne jabuke

Hrvatska proza

Humor vječne jabuke

Damir Markulj, PMS ili prava muška spika, Vuković & Runjić, Zagreb, 2006.

Od pamtivijeka

Britanska filozofija

Od pamtivijeka

Terry Eagleton, Sveti teror, prev. Dinko Telećan, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.

Što je stvarnost?

Hrvatska proza

Što je stvarnost?

Rade Jarak, Enciklopedija očaja, Fraktura, 2006.

Engleski u hrvatskome

Jezikoslovlje

Engleski u hrvatskome

Nives Opačić, Hrvatski u zagradama. Globalizacijske jezične stranputice, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.

Povratak moderni kao kritika moderne

Hrvatska filozofija

Povratak moderni kao kritika moderne

Tonči Valentić, Mnogostruke moderne. Od antropologije do pornografije, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.

PUT KA SREĆI

Turska proza

PUT KA SREĆI

Orhan Pamuk, Snijeg, prev. Marta Andrić, Vuković & Runjić, Zagreb, 2006.

Vijenac 339

339 - 1. ožujka 2007. | Arhiva

Klikni za povratak