Vijenac 263

Časopisi

Odmak tek u detaljima

Odmak tek u detaljima

»Svjetlo«, časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja, br. 3-4, gl. ur. Irena Lukšić, Matica hrvatska, Karlovac, 2003.

Iščašena poezija

Iščašena poezija

»Nova Istra«, gl. ur. Boris Biletić, br. 3-4, god. VIII, sv. XXV, DHK, Pula, 2003.

Tišina srca

Tišina srca

»Zvona«, mjesečnik za kršćansku kulturu, br. 2/370, god. XLII, Rijeka, ožujak 2004.

Metafora naša svagdašnja

Metafora naša svagdašnja

»Republika«, mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, gl. ur. Ante Stamać, god. LX, br. 2, Društvo hrvatskih književnika i Školska knjiga d.d., Zagreb, veljača 2004.

Duh prohujala vremena

Duh prohujala vremena

»15 dana«, ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu, ur. Slavko Kovač, br. 6/2003.

Bogata tradicija

Bogata tradicija

»Cantus«, glasilo Hrvatskog društva skladatelja, gl. ur. Erika Krpan, br. 125, Zagreb, veljača 2004.

Vijenac 263

263 - 1. travnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak