Vijenac 255

Margine

Kosi hitac

Boemska vrsta

John Cale, Hobo Sapiens, EMI/Dallas Records

Mrzim špicaste cipele i diktaturu tržišta

Osoba s pogledom: Slađana Bukovac

Mrzim špicaste cipele i diktaturu tržišta

Putnici Slađane Bukovac komoran su ljubavni roman autorice sjajna stila na koju, u budućnosti, treba pripaziti

Na vrh jezika: Slađana Bukovac

Jer ti ne znaš govoriti ništa osim riječi

Poezija Slađane Bukovac govori o ljubavi i problemima u komunikaciji, ali sjajno komunicira s muzama i čitateljima

Vijenac 255

255 - 11. prosinca 2003. | Arhiva

Klikni za povratak