Vijenac 255

Fotografija

Novo u starom

Mate Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, ur. Marina Šegvić, Golden marketing, Zagreb, 2003.

Novo u starom

Suić nadalje govori o autohtonim gradovima na našoj obali, njihovoj kategorizaciji, procesu emancipacije grada, definira grčki i rimski grad, opisuje ostvarenja grada klasičnog svijeta na istočnom Jadranu. Potom se bavi problemom odnosa između grada i sela u ranoj antici, inovacijama kasne antike ...

Trajni topos fotografije

Iz zbirke hrvatske fotografije Fotokluba Zagreb: Branko Marinkov

Trajni topos fotografije

Vijenac 255

255 - 11. prosinca 2003. | Arhiva

Klikni za povratak