Vijenac 243

Ples

Vladar plesnog kazališta

Milko Šparemblek nagrađen Marulom za koreografiju i Vladimirom Nazorom za životno djelo

Vladar plesnog kazališta

Šparemblek s jednakom uspjehom brodi baletnim i suvremenoplesnim morima. I kao plesač i kao koreograf već dugo i uspješno ispisuje hrvatsku povijest plesne umjetnosti, jednako prisutan i na svjetskim pozornicama

Podcrtano pokretom

HNK Zagreb: Mali princ, djeca iz SUVAG-a

Podcrtano pokretom

Geste su se pretapale kao riječi, nadopunjavale dojmove, tekle poput misli

Digitalno lepršanje

DVD balet

Digitalno lepršanje

Adolphe Adam, Giselle, Arthaus Musik, 116 minuta

Vijenac 243

243 - 26. lipnja 2003. | Arhiva

Klikni za povratak