Nagrade i odličja Matice hrvatske

  • Nagrada Matice hrvatske August Šenoa  za književnost i umjetnost
  • Nagrada Matice hrvatske Oton Kučera  za znanost
  • Nagrada Matice hrvatske Antun Gustav Matoš  za književnu i umjetničku kritiku
  • Nagrada Matice hrvatske Ivan Kukuljević Sakcinski  za najbolje djelo objavljeno u ograncima
  • Nagrada Matice hrvatske Ljudevit Jonke  za promicanje hrvatskoga jezika i književnosti u svijetu
  • Nagrada Matice hrvatske Mihovil Kombol  za izniman doprinos u prevođenju svjetske kulturne i znanstvene literature na hrvatski jezik
  • Odličje Matice hrvatske Janko Drašković  za zasluge stečene u višegodišnjem zastupanju, organizaciji, učvršćivanju, izgradnji, promicanju i širenju Matice hrvatske i njezinih ciljeva

Kronološki prikaz dodijeljenih nagrada

Klikni za povratak

o Matici hrvatskoj