Kolo 3, 2016.

Ogledi

Branko Maleš

Prizori i Subjekt

(O pjesništvu Miroslava Mićanovića)

Davor Šalat

Sraz japanske i hrvatske semantike

(Poezija Drage Štambuka nadahnuta Japanom)

Kolo 3, 2016.

3, 2016.

Klikni za povratak