Kolo 5-6, 2012.

Književna scena

Pavao Pavličić

Romar

Igor Zidić

Brodarenje pred gozbu

(izabrane pjesme)

Od gledanja riječima do narativne obnove značenja

Davor Šalat

Od gledanja riječima do narativne obnove značenja

Razgovor s Igorom Zidićem – pjesničkim laureatom na susretima Dobrojutro more (Podstrana, 2011.) i dobitnikom Maslinova vijenca na manifestaciji Croatia rediviva (Selca na Braču, 2012.)

Julijana Matanović

Sve što sam prešutjela

(monodrama)

Kolo 5-6, 2012.

5-6, 2012.

Klikni za povratak