Kolo 2-3, 2011.

Kritika

Kritički kompendij hrvatskog pjesničkog moderniteta

Branko Maleš

Kritički kompendij hrvatskog pjesničkog moderniteta

(Branimir Bošnjak: Hrvatsko pjesništvo / pjesnici 20. stoljeća, I. i II. dio, Altagama, Zagreb 2011.)

Mario Kolar

Globalizacija i decentralizacija domovinskih tema

(Zvonko Kovač: Domovinski eseji: rasprave, ogledi i kritike o domaćim autorima i temama, Čakovec 2009.)

Marijan Šabić

Jagićevo ukrajinsko iskušenje

(Jevgenij Paščenko: Slavist i imperiji. Vatroslav Jagić između Galicije, Malorusije i Ukrajine, Hrvatsko-ukrajinsko društvo, Udruga hrvatskih ukrajinista, Zagreb 2010.)

Milorad Nikčević

Međuknjiževna tumačenja hrvatskoga i crnogorskoga romana

(Jakov Sabljić: Hrvatski i crnogorski roman: međuknjiževna tumačenja, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica 2010.)

Željko Tomičić

Interdisciplinarni prilozi o Mirku Malezu

(Radovi 22. Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, Varaždin 2011.)

Kolo 2-3, 2011.

2-3, 2011.

Klikni za povratak