Kolo 4, 2004.

Kritika

Ljiljana Kolenić

Hrvatski školski pravopis

Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš: Hrvatski školski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 2005.

Lina Pliško

Prilog poznavanju štokavskoga narječja i njegovih dijalekata

Josip Lisac: Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Hrvatska dijalektologija 1, Goldenmarketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.

Amir Kapetanović

Prinova u Starim piscima hrvatskim

Najstariji hrvatski latinički spomenici (do sredine 15. stoljeća); priredila Dragica Malić, uvodne tekstove napisali Dragica Malić i Dunja Fališevac; Stari pisci hrvatski, 43, HAZU, Zagreb, 2004.

Marijan Šabić

O regionalizmu i slavonskim piscima

Prikaz knjige: Vinko Brešić, Slavonska književnost i novi regionalizam, Matica hrvatska, Ogranak Osijek, Osijek, 2004.

Zvonko Šundov

Osnove civilne normalnosti

Dragica Vujadinović, Lino Veljak, Vladimir Goati, Veselin Pavičević (urednici), Između autoritarizma i demokratije: Srbija, Crna Gora, Hrvatska, knj. 2: Civilno društvo i politička kultura; CEDET, Beograd, 2004.

Kolo 4, 2004.

4, 2004.

Klikni za povratak