Kolo 1, 2002.

Ogledi

Nedjeljko Fabrio

Gotovac i Tijardović

Ili dva skandala glazbenoga kazališta u hrvatskom socrealizmu

Nino Zubčević

Četiri kriterija elektronske muzike Karlheinz Stockhausena

Možda je među vama koji će ovo čitati samo troje ili četvero koji će se praktično posvetiti proizvodnji elektronske muzike. Ipak vjerujem da je jaz između proizvodnje i razumijevanja nečega danas daleko manji nego što je u ranijoj muzici bio slučaj.

Dubravka Franković

Još o povijesti »povjesti glazbe« Vjenceslava Novaka

U časopisu Croatica/Prinosi proučavanju hrvatske književnosti (XXV, 40-41, 14-142, 1994) prvi je put tiskana »povjest glazbe« teoretičara i pedagoga, povjesničara i estetičara glazbe, književnika Vjenceslava Novaka (1859-1905).1 Rukopis toga dotada zagubljenog djela pronašla je muzikologinja Sanja Majer Bobetko u knjižnici Muzičke akademije ...

Zoran Kravar

Mnogostruk gubitak

In memoriam: Franjo Švelec, Koškovec kod Varaždina, 17. 8. 1916-Zadar, 28. 12. 2001.

Kolo 1, 2002.

1, 2002.

Klikni za povratak