Kolo 4, 2001.

Ogledi

Vladimir Maleković

Avangardna oprema scene Sergija Glumca

U knjizi Oprema opere (1916) Artur Schneider napisao je svojevrstan prolog uvođenju netradicionalne scenografije u hrvatski teatar: neka od pitanja »modernog pozorišnog umijeća« kojima se autor bavi bit će od značenja i za Glumčevo promišljanje scene.

Nino Zubčević

Avangarda Johna Cagea

Govoriti o Johnu Cageu danas, nakon više od pedeset godina njegova djelovanja u okviru suvremene glazbe i umjetnosti, bilo bi teško ako bi se, s aspekta zapadnoga postrenesansnog načina mišljenja, zahtijevalo cjelokupno i koherentno stajalište o Cageovu životnom djelu i o tome ...

Drago Šimundža

Religiozna tematika u Krležinim romanima

Pred nama je najslojevitija faza autorovih naracija i likova, romaneskna.1 Osvrnut ćemo se na četiri romana.2 Iako sva četiri, kad je riječ o teološkim raspravama i religijskim motivima, imaju dosta sličnosti, i između sebe i s dosad obrađenim djelima, ukratko ćemo promotriti ...

Josip Lisac

Osnovne značajke torlačkoga narječja

Torlačkim se narječjem govori na krajnjem jugoistoku srednjojužnoslavenskoga dijasistema, između kosovsko-resavskoga dijalekta štokavskoga narječja te bugarskoga i makedonskoga jezika.

Kolo 4, 2001.

4, 2001.

Klikni za povratak