Knjige

Vatroslav Kalenić Vladimir Anić Zlatko Vince

Rasprave i članci


Priredio IVO PRANJKOVIĆ

Osim znanstvenih i usko stručnih radova posvećenih proučavanju hrvatske književnosti i hrvatskoga jezika bilo u pojedi­nim razdobljima bilo u djelima pojedinih književnika, ovaj svezak jezikoslovnih i kroatističkih rasprava istaknutih hrvatskih jezikoslovaca Zlatka Vincea, Vatroslava Kalenića i Vladimira Anića donosi i popularno pisane članke o pojedinim hrvatskim  jezikoslovcima, jezičnom savjetništvu i jezičnoj kulturi.

* * *

»Zlatko Vince najplodniji je proučavatelj kulturne povijesti hrvatskoga jezika te jedan od najzaslužnijih i izrazito samoza­tajnih naših kroatista jezikoslovnoga usmjerenja u drugoj po­lovici XX. stoljeća. Iza njega je ostao opsežan i vrlo vrijedan znanstveni opus (s više od dvije stotine raznovrsnih priloga objavljivanih u časopisima, zbornicima ili novinama, ne raču­najući knjige). U tom se opusu prije svega pozorno prati razvoj­ni put hrvatskoga književnog (standardnog) jezika, posebice u XIX. stoljeću. Vrlo su brojne pojave, djela i osobe u hrvatskoj kulturnoj i jezikoslovnoj prošlosti koje je Vince po prvi put po­tanko opisao te utvrdio njihovo mjesto u jezičnoj i/ili kulturnoj povijesti. Stoga su rezultati mnogih njegovih proučavanja već dugo nezaobilazni u hrvatskome jezikoslovlju, a bar neki od njih ostat će to, bez ikakve sumnje, i ubuduće.

(…) Na samom se kraju može zaključiti da se Vatroslav Kale­nić, ponajprije svojim istraživanjima na području lingvostili­stike, iako nezavršenima i dobrim dijelom slabo poznatima i u svoje vrijeme nedostatno utjecajnima, predstavio i hrvatskoj i slovenskoj i uopće slavističkoj javnosti kao vrstan stilograf i/ili stilističar, da je u području kontrastivnoga proučavanja slovenskoga i hrvatskoga učinio znatno više od drugih te da je svojom znanstvenom temeljitošću, smislom za sintezu pred­meta kojima se bavio i svojim zapaženim pedagoškim radom ostavio znatan trag kako u slovenskoj (južnoj) slavistici tako i u hrvatskoj znanosti o jeziku i književnosti općenito.

(…) Zbog svega što je rečeno, ali i zbog mnogih drugih zaslu­ga, nimalo ne treba sumnjati u to da će profesor Vladimir Anić ostati u trajnom sjećanju kroatista i jezikoslovaca te svih onih koje istinski zanimaju hrvatski jezik i njegova kultura. Zahva­ljujući njegovim brojnim i vrijednim djelima, a posebice njego­vu Rječniku hrvatskoga jezika, često će ga po dobru spominjati budući naraštaji« (Ivo Pranjković).

Edicija Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 138, urednik izdanja Josip Bratulić, uvodne studije s ljetopisima i izabranim bibliografijama autorâ napisao Ivo Pranjković, redaktorica i izvršna urednica Nataša Debogović, izrada tumača imena i izraza te rječnika Nataša Debogović, likovna oprema Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak i uvez Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 18 c/b ilustracija. — Naklada: 300 primjeraka


Autori

Vatroslav Kalenić

Vatroslav Kalenić

Kroatist i jezikoslovac (Zagreb, 1930 — Ljubljana, 1981), profesor na ljubljanskome Filozofskom fakultetu, autor jezikoslovnih, kroatističkih, slavističkih i anglističkih radova

Vladimir Anić

Vladimir Anić

Hrvatski jezikoslovac i leksikograf (Užice, Srbija, 1930 – Zagreb, 2000), autor niza knjiga, studija i rasprava o hrvatskome književnom jeziku, među kojima se osobito ističe Rječnik hrvatskoga jezika, prvi priručni jednojezični rječnik hrvatskoga jezika

Zlatko Vince

Zlatko Vince

Jezikoslovac i kroatist (Đakovo, 1922 – Zagreb, 1994), sveučilišni profesor, autor opsežnog i vrijednog znanstvenog opusa o hrvatskoj kulturnoj i jezikoslovnoj prošlosti; životno mu je djelo Putovima hrvatskoga književnoga jezika. Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora, »bez dvojbe najpotpunija i najbolja knjiga posvećena društvenoj, kulturnoj i političkoj povijesti hrvatskoga jezika« (Ivo Pranjković)

Rasprave i članci

PDF-ovi

Klikni za povratak