Knjige

Tomislav Bogdan

Prva svitlos

Studije o hrvatskoj renesansnoj književnostiKnjiga obuhvaća jedanaest studija, povijesnopoetičkih rekonstrukcija djela dubrovačke i dalmatinske renesansne književnosti. Polemički se odnoseći prema dijelu dosadašnjih književnopovijesnih analiza, autor se kritički osvrće na neutemeljeno povezivanje hrvatske renesansne književnosti i izvanknjiževne zbilje te argumentirano rehabilitira spoznaju da tekstovi o kojima je riječ nastaju u okviru intenzivna dijaloga među književnim praksama. Polazeći od či­njenice da se književnost upravo u renesansi osamostaljuje kao kulturna praksa, kao i od činjenice da su književna djela u to doba u prosjeku podjednako snažno povezana međusobno, unutarknjiževnim odnosima, kao što su povezana sa zbiljom, autor minucioznim analizama otkriva dosad neuočene elemenate najstarijega hrvatskog pjesništva.

Utemeljen na poetološki kompetentnom čitanju književnih tekstova, uvažavanju relevantnih uvida domaće, kad­što starije i zaboravljene, književne historiografije te na spoznajno plodo­tvornoj primjeni metoda i koncepata suvremenih inozemnih filologa, autorov tekstualistički pristup rezultira ujedno i revizijom uvriježenih književnopovijesnih stajališta i pravim književno-povijesnim otkrićima.

Biblioteka Tragovi, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, recenzenti Dunja Fališevac i Davor Dukić, prijevod sažetaka Vanja Polić, priprema Tehnička priprema MH  (Pavao Damjanović), tisak Mediaprint – tiskara Hrastić  (Zagreb). — Knjiga sadrži sažetke na engleskom jeziku (Summaries), bibliografiju iza svakog pojedinog poglavlja, bibliografske bilješke uz tekst i imensko kazalo.

Iz recenzija:

Na­pisana argumentirano, s dubinskim uvidima u književne činjenice, teorij­ski promišljena, često s bogatim komparatističkim uvidima, Bogdanova je knjiga iznimno važno djelo u razumijevanju hrvatske ranonovovjekovne književnosti (DUNJA FALIŠEVAC).

Opreznim a opet dalekosežnim zaključ­cima, kritičkim otporom prema filološko-patriotskom oportunizmu te transparentnom istraživačkom metodologijom Prva svitlos Tomislava Bogdana postavlja nove visoke standarde u domaćoj filologiji (DAVOR DUKIĆ).


Autori

Tomislav Bogdan

Tomislav Bogdan

Književni povjesničar (Split, 1973), izvanredni profesor starije hrvatske književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Uža su mu područja zanimanja hrvatska ranonovovjekovna književnost, starija hrvatska i evropska lirika te teorija lirike

Prva svitlos

PDF-ovi

Klikni za povratak