Knjige

Mate Kapović

Povijest hrvatske akcentuacije

Fonetika

Pionirsko djelo o hrvatskoj i južnoslavenskoj akcentologiji iznimno je opsežna i detaljna te odlično napisana jezikoslovna sinteza povijesnog razvoja akcentuacije od praindoeuropskoga jezika do suvremenih štokavskih, čakavskih i kajkavskih dijalekata.

Koncipirana kao dovoljno jednostavna da bude pristupačna i akcentološkome laiku, a znanstveno utemeljena da zainteresira stručnjake, Kapovićeva monografija predstavlja vrhunac njegova znanstvenoga bavljenja slavenskom akcentologijom od početaka 2000-ih naovamo.

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ. Novi niz, glavna urednica Romana Horvat, izvršni urednik Luka Vukušić, recenzenti David Mandić i Mihail Oslon, izrada karata Mihail Oslon, indeksi Matija Mužek i Mate Kapović. — Knjiga je opremljena sa 16 karata u koloru (7 dvostrano), tablicama, bibliografijom, bilješkama uz tekst te indeksima jezikâ, imenâ, pojmova te glasovnih zakona i fonoloških pojmova.


Autori

Mate  Kapović

Mate Kapović

Jezikoslovac, izvanredni profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Rođen 1981. Objavio tri knjige i četrdesetak znanstvenih članaka u domaćim i inozemnim časopisima o poredbenoj lingvistici, akcentologiji, dijalektologiji i sociolingvistici

Povijest hrvatske akcentuacije

PDF-ovi

Klikni za povratak