Knjige

Stipe Kutleša

Iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti

Stipe Kutleša ovom knjigom nije samo zaokružio stanovite tematske jedinice iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti, nego je na osobito lijep način, stručno i ujedno pristupačno, obrazložio mnoge temeljne pojmove iz tih područja ljudskog mišljenja i znanja (Marito Mihovil Letica, Vijenac)

Zbirka tekstova Stipe Kutleše (1950), ugledna filozofa i povjesničara hrvatske filozofske i prirodno-znanstvene baštine, panoramski je prikaz autorova opusa posvećena hrvatskoj filozofiji i znanosti u razdoblju od srednjeg vijeka do naših dana. Trodijelno koncipirana knjiga obuhvaća rasprave o europskim korijenima hrvatske filozofije i znanosti na primjerima Hermana Dalmatinca, Frane Petriševića i hrvatskih njutnovaca, o uspostavi filozofijskog (poglavito prirodnofilozofijskog), fizikalnog i matematičkog nazivlja u hrvatskome jeziku te o filozofskim raspravama na temu znanstvenih  teorija i teorije relativnosti u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću. 


Autori

Stipe Kutleša

Stipe Kutleša

Stipe Kutleša rođen je 1955. u Duvnu (Tomislavgrad, BiH). Znanstveni je savjetnik u Institutu za filozofiju i naslovni redoviti profesor na Hrvatskim studijima Sveuličišta u Zagrebu.

Iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti

PDF-ovi

Klikni za povratak