Knjige

Franjo Marković

Etika

Kritičko izdanje priredio i pogovor napisao Bojan Marotti

Prvo, ujedno i kritičko izdanje Markovićeve Etike priređeno je prema rukopisu iz Arhiva Akademijina Odsjeka za povijest hrvatske književnosti ‒ Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe.

Rukopis je nastajao krajem 19. i početkom 20. stoljeća, kao rezultat Markovićevih predavanja iz etike na zagrebačkome Mudroslovnom fakultetu (danas Filozofski fakultet). Budući da manji dio rukopisa ili nedostaje ili nije dovršen, Etika u ovom obliku predstavlja zapravo nacrt Markovićevu cjelovitu sustavu etike utemeljenom na dva glavna dijela ‒ onom o jednostavnim etičkim idejama (ideja moralne slobodnosti, ideja voljne jakosti, ideja dobrohotnosti, ideja prȁva, ideja pravednosti) i dijela o primjenjenim etičkim idejama, tj. nauke »o tom, kako se jednostavne etičke ideje primjenjuju (uporabljuju) na cjelokupno ljudsko družtvo.«  

Ovo Matičino izdanje koje je zadržalo autorov izvorni način pisanja tvorbenim pravopisom prema načelima Zagrebačke filološke škole, opremio je izabranom bibliografijom i priredio prema »načelu najveće moguće kritičnosti« Bojan Marotti.

Bilioteka Parnas. Niz Filozofija, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Srećko Kovač i Stipe Kutleša, likovno oblikovanje Luka Gusić. — Knjiga je opremljena pogovorom priređivača, izabranom bibliografijom i bilješkama uz tekst


Autori

Franjo Marković

Franjo Marković

Filozof, književnik, filolog te književni i kazališni kritičar (1845‒1914), jedna od vodećih intelektualnih ličnosti Hrvatske 19. stoljeća, obnovitelj hrvatske filozofske tradicije i utemeljitelj moderne hrvatske filozofske misli

Etika

PDF-ovi

Klikni za povratak