Knjige

Mladen Machiedo

Leonardo da Vinci i poezijaU vrijeme kada je prvi put otisnuta (1981), studija Mladena Machieda Leonardo da Vinci i poezija označila je u domaćim, a također i u svjetskim okvirima početak sustavnoga književnoznanstvenog i filološkog proučavanja da Vincijeva književnog opusa. Njegovu književnost, obilježenu pretakanjem proznoga fragmenta u pjesnički izričaj, stručnjaci su dotad proučavali tek na temelju antologijskih izbora, zanemarujući autorovu sveukupnu rukopisnu ostavštinu.
Stoga se Mladen Machiedo odlučio na strogu književnoznanstvenu i književnopovijesnu prosudbu da Vincijevih tekstova primjenom suvremene književnoteorijske i filološke medotologije proučavanja književnih tekstova. Zahvaljujući podrobnim semiološkim analizama i uočavanjem temeljnih poetskih znakova da Vincijeva književnoga teksta te poredbenim iščitavanjima starije i suvremene kritičke literature o da Vinciju, Machiedo je napisao nezaobilaznu interdisciplinarnu studiju iz suvremene leonardistike.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Jelena Hekman. - 6 ilustraicja u koloru, Summary, opširne bilješke i komentari na kraju teksta, bibliografija, autorova napomena uz izdanje, imensko kazalo


Autori

Mladen Machiedo

Mladen Machiedo

Mladen Machiedo (Zagreb, 1938), sveučilišni profesor u mirovini, književni teoretičar i kritičar, pjesnik, prevoditelj i esejist, jedan od najistaknutijih suvremenih hrvatskih talijanista...

Leonardo da Vinci i poezija

PDF-ovi

Klikni za povratak