Knjige

Aristotel (Ἀριστοτέλης)

Druga Analitika

Prijevod, uvod i komentar sastavio FILIP GRGIĆ

Druga Analitika predstavlja Aristotelov pokušaj objašnjenja onoga što on naziva epistēmē, a što se hrvatski može primje­reno prevesti i kao »znanje« i kao »znanost«. Iako su, počevši od novoga vijeka, filozofi i znanstvenici dovodili u pitanje pri­mjerenost i upotrebljivost Aristotelova shvaćanja znanja i zna­nosti, suvremena istraživanja Druge Analitike pokazuju da je ono puno složenije i zanimljivije nego što se u prošlosti često pretpostavljalo. Podrobna analiza niza kako za filozofiju tako i za znanost ključnih pojmova kao što su uzrok, objašnjenje, definicija, demonstracija itd. te njihovo sustavno uklapanje u vlastitu novootkrivenu teoriju silogizma kako ju je razvio u Pr­voj Analitici čine ovo djelo iznimno relevantnim i poticajnim i u okvirima današnjih teoretskih rasprava.

Ovo izdanje Druge Analitike s hrvatskim prijevodom, uvodom i komentarom Filipa Grgića nastavak je njegova dugogodišnjeg rada na Aristotelovoj filozofiji, iz kojega su uz niz članaka u Hrvatskoj i inozemstvu proizašli i prije­vod Aristotelovih Kategorija s komentarom (1992) te knjige Aristotel o istinitosti i lažnosti (1993) i Ari­stotel o nužnosti i slučaju (1997). Osim toga, prire­dio je zbirku rasprava Aristotelova Metafizika (s P. Gregorićem, 2003), kao i prijevod i komentar Me­tafizike Aristotelova učenika Teofrasta (2011).

Edicija ALETHEIA - filozofska biblioteka Matice hrvatske, knj. 9, glavni urednik Luka Šeput, urednik biblioteke Damir Barbarić, oblikovanje korica Željko Podoreški, priprema Odjel tehničke pripreme MH / Željko Podoreški, tisak Denona (Zagreb). — Dvojezično izdanje, usporedo tekst izvornika na starogrčkom jeziku i hrvatski prijevod, s komentarom, bibliografijom i grčko-hrvatskim kazalom


Autori

Aristotel (Ἀριστοτέλης)

Aristotel (Ἀριστοτέλης)

Grčki filozof i polihistor (Stagira u Traciji, 384. pr. Kr. – Halkida na Eubeji, 322. pr. Kr.), jedan od najvažnijih predstavnika antičke i europske misli i znanosti uopće

Druga Analitika

PDF-ovi

Klikni za povratak