Knjige

Ivo Frangeš

Čitanja

Priredio KREŠIMIR NEMEC


Proučavatelji hrvatske književnosti danas su suglasni u ocjeni da djelo Ive Frangeša predstavlja prekretnicu u našoj književnoj historiografiji. No Frangeš nije samo artikulirao estetska mjerila i konstruirao temelje naše­ga književnog kanona. On je veliku priču o nacionalnoj književnoj povijesti ispričao na suveren način, pomno stiliziranom intelektualnom prozom.

U Frangešovoj ostavštini ostao je velik broj tekstova različita karaktera razasutih po književnoj periodici i ra­znim zbornicima. U ovo posthumno izdanje akademik Krešimir Nemec uvrstio je strogu selekciju toga arhiviranog materijala, koja autorovu tematski razvedenu djelu daje još jednu, dodanu vrijednost. Jer uvršteni tekstovi nisu nikakvi »restlovi« nastali kao »nusprodukt« u pro­cesu priprema za pisanje velike književno-povijesne sin­teze. Naprotiv, čitatelji će i u ovoj knjizi Frangešovih ra­sprava i članaka pronaći sve one dobre osobine njegova tako individualna i prepoznatljiva stila kojim se namet­nuo kao estetski arbitar hrvatske književnosti u drugoj polovici 20. stoljeća.

Biblioteka Helikon, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Vesna Zednik, priprema Tehnička priprema MH  (Željko Podoreški), tisak Zrinski  (Čakovec). — Knjiga je opremljena bibliografijom i imenskim kazalom


Autori

Ivo Frangeš

Ivo Frangeš

Književni povjesničar, esejist i prevoditelj (Trst, 1920 – Zagreb, 2003). Autor bogata spisateljskog opusa koji je, kako u kroatistici tako i u cjelokupnoj hrvatskoj znanosti o književnosti, uvelike utjecao na znanstveni, ali i ideološki važan zaokret od dominirajućega pozitivizma prema interpretativnoj kritici i zalaganju za autonomiju književnog stvaralaštva. Oslanjajući se na stilističku kritiku i na učenje o interpretaciji, u književnoj historiografiji razvio je pristup književnim djelima koji ponajprije naglašava trajne estetičke vrijednosti kakva djela

Čitanja

PDF-ovi

Klikni za povratak