Knjige

Mijo Korade Mirjana Polić Bobić

Paragvajska pisma

Ivan Marchesetti i Nikola Plantić: isusovci u Paragvajskoj provinciji Družbe Isusove
Ova knjiga predstavlja vrijedan doprinos hrvatskoj historiografiji ne samo zbog objave pisama dvojice hrvatskih misionara kao povijesnih izvora, nego i kvalitetne obrade šire teme djelovanja isusovaca, ne samo u Paragvaju, nego i cijeloj Južnoj Americi, kao važnome segmentu kolonijalizma, temi koja je u modernoj hrvatskoj historiografiji do sada bila relativno slabo zastupljena (Ivan Santica, Povijesni prilozi)


Srednjoeuropski su isusovci, po sudu povijesti i različitih struka, dali presudan doprinos razvitku misijskih projekata, ali i sveukupnom udjelu Družbe Isusove u kolonijalnoj kulturi i književnosti.

Pisma dvojice isusovaca iz nekadašnje Austrijske provincije Družbe Isusove, Ivana Krstitelja  Marchesettija iz Rijeke i Nikole Plantića iz Zagreba nude pogled u svakodnevni život misionara, stranaca i autohtonih američkih naroda što su ih isusovci pokrštavali na južnoameričkome kontinentu u 18. stoljeću.    

Objavljena u španjolskom izvorniku i hrvatskom prijevodu, pisma dvojice misionara popraćena su znanstvenim studijama o njihovu životu, radu i utjecaju na njihove suvremenike i kasnije naraštaje.

Biblioteka Historia, knj. 1, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Marino Manin i Damir Zorić, lektura i korektura Sandra Tribuson, likovno oblikovanje naslovnice Željko Podoreški. — tekst mjestimice usporedo na španjolskom i hervatskom jeziku, 18 ilustracija (12 u bojama), bibliografija, imensko kazalo


Autori

Mijo Korade

Mijo Korade

Crkveni povjesničar i povjesničar kulture (Delkovec kod Lobora, 1947), profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Osobito se istakao kao istaživač i autor studija o hrvatskim misionarima u Južnoj Americi tijekom 17. i 18. stoljeća, radovima o povijesti isusovačkoga reda u Hrvatskoj te radovima o kulturnim, znanstvenim i vjerskim vezama Hrvata s europskim zemljama

Mirjana Polić Bobić

Mirjana Polić Bobić

Hispanistica, urednica i književna prevoditeljica (Perušić, 1951), redovita profesorica španjolske i hispanskoameričke književnosti na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Bavi se istraživanjem književnosti i kulturne povijesti kolonijalne Amerike te hrvatsko-hispanskim kulturnim vezama...

Paragvajska pisma

PDF-ovi

Klikni za povratak