Inkluzija 16

Inkluzija

Stalno se mora raditi na sebi

Monika Vukušić

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Stalno se mora raditi na sebi

Razgovarali smo s Itanom Bukovac, voditeljicom procesa obrazovanja odraslih u Pučkom otvorenom učilištu Samobor

Boris Beck

KLJUČ ZA UKLJUČIVANJE

Obrazovanje bez cilja

Cjeloživotno obrazovanje zapalo je u slijepu ulicu jer nismo ispravno shvatili temelje naše tehnoidne civilizacije, tvrdi K. P. Liessman

Priredila Tamara Kvas

VIJESTI I NAJAVE

Nikad prekasno za učenje

Petra Miočić Mandić

OBRAZOVANJE U TREĆOJ DOBI

Nikad prekasno za učenje

O svojim iskustvima s cjeloživotnim učenjem i poučavanjem govore muzikologinja i diplomatkinja Zdenka Weber i Dunja Vejzović, operna pjevačica i glazbena pedagoginja

Novi pogled na likovnost

Smiljana Škugor Hrnčević

LIKOVNA UMJETNOST

Novi pogled na likovnost

Inkluzivna izložba i katalog Gledam dodirom pozivaju na upoznavanje začudnog likovnog svijeta djece oštećenoga vida

Nada ne živi samo u stihovima

Tomislav Šovagović

RAZGOVOR

Nada ne živi samo u stihovima

Razgovor s umjetnikom koji se veoma angažirao pomažući osobama s invaliditetom nakon potresa u Petrinji

Inkluzija 16

16 - 17. lipnja 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak