Hrvatska revija 3, 2019

Tema broja

Goli otok od tabua do znanstvenih spoznaja  (tematski uvodnik)

Filip Šimetin Šegvić • Tomislav Galović

Tema broja: Goli otok

Goli otok od tabua do znanstvenih spoznaja (tematski uvodnik)

Povijest Golog otoka

Aleksandar Jakir

Tema broja: Goli otok

Povijest Golog otoka

Martin Previšić: Povijest Golog otoka, Zaprešić: Fraktura, 2019.

Historiografski aspekti Golog otoka

Marta Janković

Tema broja: Goli otok

Historiografski aspekti Golog otoka

(povodom knjige Povijest Golog otoka Martina Previšića)

Problem logora u novijoj svjetskoj historiografiji

Tomislav Branđolica

Tema broja: Goli otok

Problem logora u novijoj svjetskoj historiografiji

Prostorni i arhitektonski sklop logora  na Golom otoku

Vladi Bralić

Tema broja: Goli otok

Prostorni i arhitektonski sklop logora na Golom otoku

Povijest „Povijesti Golog otoka”

Martin Previšić

Tema broja: Goli otok

Povijest „Povijesti Golog otoka”

Hrvatska revija 3, 2019

3, 2019

Klikni za povratak